MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG

Mission

Vi vil skabe interesse for og udbrede kendskabet til idræt, sport og foreningsliv, hvor medlemmerne i medlemsforeningerne via fællesskab opnår bedre vilkår for aktiv at virke i de respektive forening. Vi vil som hovedorganisation for en række forskellige artede idræts- og sportsforeninger varetage medlemmens interesser på den politiske scene, der styrke sammenholdet på tværs af foreningernes størrelse, ambitionsniveauer, interesser og placering, således foreningslivet i Hørning kan løfte opgaver af fælles interesse.

Værdier

Vores værdigrundlag er baseret på skabelse af attraktive rammer for hver enkelt medlemsforening, således den enkelte forening kan fremstå selvstændig, men samtidig være del af et større fællesskab, der kan løfte opgaver, hvor sammenhold og det at løfte i flok har betydning. Dette gøres med rod i vores værdigrundlag:

HIF er hovedforening, hvor foreningslivet og frivillighed er omdrejningspunktet.
  • HIF rummer alle typer af idræts- og sportsforeninger uanset talent, alder, køn og etnisk baggrund.
  • HIF repræsenterer medlemsforeningerne vedsom hovedforening at tegne den enkelte forening enten isoleret i isolerede situationer samt ved at tegne foreninger som samlet flok
  • Medlemsforeningerne støtte hinanden i størst mulig omfang
  • Hvor stor-drift giver mening varetager HIF foruden politiske opgaver også administrative og økonomiske opgaver for medlemsforeningerne
  • Medlemsforeningerne er del af HIF, og HIF er altid åbne for nye foreninger, der ønsker at være del af fællesskabet
  • Det er ikke HIF´s mission at blive specielt synlige i bybilledet ,men derimod på bedst mulig vis at sikre, at medlemsforeningerne opnår størst mulig synlighed.

MISSION er afledt af det latinske ord ” missio”, der betyder at udbrede. Mission er derfor en erklæring om organisationens eksistensberettigelse herunder hvilken opgave vi er sat i verden for at løse.

Derfor siger vores mission hvad vi vil – og hermed også hvad vi ikke vil med de værdier vi har.