VISION OG MÅLSÆTNING

Vision

Hørning Idrætsforenings vision er både nu og i fremtiden at kunne være talerør for en væsentlig del af foreningslivet i Hørning og Hørning området. HIF vil således til stadighed søge deltagelse og indflydelse hvor aktiviteter og beslutninger for idrætslivet i Hørning gennemføres, således de bedst mulige rammevilkår for foreningerne opnås.

Målsætning

Det er Hørning Idrætsforenings målsætning, at:

HIF er et attraktivt netværk at være medlem af med fordele, der bedst opnås ved repræsentation i fællesskab. Dette omhandler, at HIF:

  • Kan udvikle sig i forhold til nye foreninger og eksisterende foreningers udvikling og forandringer
  • Kan bistå medlemsforeninger i forhold til de udfordringer, foreningerne møder
  • Tilstadighed tilbyde attraktive informationer og aktiviteter for medlemsforeningerne
  • Virker som en seriøs og professionel partner overfor omverdenen og medlemsforeningerne
  • Tilbyde hjælp og assistance for potentielle nye idræts- og foreningsinitiativer i området.

Vision er afledt af det latinske ord ”visio”, der betyder syn eller fremsyn. Visionen angiver hvordan vi ønsker at fremstå i fremtiden og hvad vi gerne vil udrette, herunder hvad vores mål er som en slags vejledning for at vi kan nå vores vision.