IDEGRUNDLAG

HIF vil med foreningerne som udgangspunkt engagere flest muligt i idræt, sport og foreningsaktivitet ved at styrke de frivillige foreningers rammer for udførelse af deres idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed.  

HIF arbejder samme med foreningerne målrettet for at styrke grundlaget for motion, idræt og samvær i Hørning indenfor frivillighedens og folkeoplysningslovens rammer.

Alle HIF foreninger er samlet dækket og medlem af:

* Forsikring. Foreningerne i forhold til tyveri, skade osv. er dækket af samlet forsikring, tegnet hos NEM i Skanderborg. Forsikringen tegnet gennem DGI medlemsskabet og dækker udstyr m.m., men personskade dækker af medlemmernes egne fritidsforsikring.

* HIF er som hovedforening medlem af DGI.

Dermed er alle medlemmer i medlemsforeningerne medlem af disse foreninger.